Prosimy absolwentów o zapoznanie się z terminami egzaminów maturalnych w sesji poprawkowej.

CZĘŚĆ PISEMNA - 20 SIERPNIA 2019 – wtorek godz. 9.00

CZĘŚĆ USTNA - 20 SIERPNIA 2019 – wtorek godz. 9.00