Po wakacyjnym wypoczynku, serdecznie zapraszamy na inaugurację roku
szkolnego 2019/2020, które odbędzie się 2 września 2019 r. wg harmonogramu:
8.00 - Msza św. w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Katarzyny,
9.00 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 dla klas II -IV w Auli.

10.00 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 dla klas I w Auli.