W roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Targu realizowana jest ogólnopolska kampania edukacyjno - informacyjna pt.: „Znamię! Znam je?”.
Organizatorem kampanii jest Akademia Czerniaka, sekcja naukowa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej działająca pod patronatem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego i Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.
Na lekcjach wychowawczych oraz na lekcjach wychowania do życia w rodzinie realizowane są zajęcia na temat czerniaka. Nadrzędnym celem tych zajęć jest zwiększanie świadomości społecznej w zakresie ww. nowotworu poprzez popularyzację metod skutecznej profilaktyki.


Uczniowie zapoznają się podczas zajęć ze złotymi zasadami profilaktyki czerniaka, zdobywają umiejętność przeprowadzenia samobadania skóry, czy też różnicowania zmian podejrzanych o charakter nowotworowy ze zwykłymi znamionami na podstawie zasady ABCDE.
www.akademiaczerniaka.pl