5 kwietnia 2019 r. grupka uczniów realizująca projekt „Czytaj z Sokołem” dokonała podsumowania działań. Omówiła rodzaje swojej aktywności w naszej szkole, których celem było przede wszystkim zachęcanie rówieśników do czytania  oraz przybliżanie twórczości lokalnych pisarzy. Pamiątką ich pracy stała się książka przekazana do biblioteki szkolnej „Mitologia nordycka” Nila Gailmana.

Oczywiście koniec projektu, to nie koniec działań zachęcających do sięgania po książki - nie tylko lektury szkolne. A zamysł zapoznawania z twórczością rodzimych artystów będzie kontynuowany.