17 maja 2019 r. grupa uczniów z kl. III FM pod opieką p. E. Bogaczyk i p. A. Bryniarskiej uczestniczyła w spotkaniu z poświęconym historii walk wyzwoleńczych na Podhalu w ramach programu „Moja mała Ojczyzna” zorganizowanych w nowotarskim MOK-u.  Prelegentami byli  p. Marek Zapała i p. Tadeusz Morawa - krewni partyzantów walczących z hitlerowcami w czasie  II wojny światowej. Opowieść  została okraszona pokazem zachowanych pamiątek.

Pan Marek Zapała – notabene absolwent Sokoła - jest autorem książki „Bohaterska Ochotnica 1939-1945”, którą to pozycję podarował do naszej biblioteki.
Organizatorem spotkania była Fundacja im. Adama Worwy oraz SP nr 11 z Nowego Targu.

Tekst E. Bogaczyk. Zdjęcia wykonała Katarzyna Gierat z kl. III FM.