24. września 2019 r. w auli naszej szkoły podsumowali swoje praktyki zagraniczne uczniowie klas czwartych technikum, którzy w ubiegłym roku szkolnym wyjechali do Włoch i Wielkiej Brytanii. Jedna grupa odbyła miesięczne praktyki zawodowe w Palermo we Włoszech, a druga - w Bristolu w Wielkiej Brytanii w ramach realizowanego projektu „Praktyka czyni mistrza”. Został on przygotowany w ramach szerszego projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

O swojej przygodzie zawodowej najpierw opowiedzieli adepci zawodów: fotograf, logistyk, reklamowiec, modowiec, którzy byli w Palermo – stolicy Sycylii (17 marzec - 13 kwiecień 2019 r.).

Młodzież podzieliła się z młodszymi kolegami swoimi doświadczeniami związanymi: z specyfiką pracy w sycylijskich firmach w szczególności stosowanymi technologiami, z wymaganymi umiejętnościami interpersonalnymi, językowymi, stosowania wiedzy w praktyce. Każdy uczestnik prezentując miejsce stażu tworzył w niezwykle ciekawy sposób klimat miejsca, które było jego domem przez 4 tygodnie. Opowieści wzbogaciły filmiki, zdjęcia. Ciekawa kultura, architektura, wspaniała przyroda, historia odwiedzanych miejsc podczas wycieczek, niespotykane kulinarne frykasy, specyficzna mentalność poznanych południowców zostanie w miłej pamięci na długo każdego praktykanta. Wielu zawiązało wspaniałe przyjaźnie, które zapewne zaowocują nie tylko na niwie zawodowej.

Następnie swoje perypetie związanych z pracą w angielskich przedsiębiorstwach prezentowali informatycy i graficy, którzy odbyli miesięczne staże w Bristolu w Wielkiej Brytanii (18 maj- 15 czerwiec 2019 r.). Prócz wyzwań stawianych przez pracodawców z rozmaitych firm nie koniecznie stricte informatycznych czy graficznych uczestnicy mieli za zadanie zaaklimatyzować się w angielskich rodzinach. Ze swoich zadań wywiązali się świetnie; pogłębili i doskonalili wiedzę, umiejętności nie tylko związane z profilem kształcenia, ale i strategie marketingowe istotne w prowadzeniu firmy, szlifowali umiejętności językowe komunikując się w języku angielskim, poznawali kulturę, piękno odwiedzanego kraju podczas organizowanych weekendowych wycieczek. Wyjazd umożliwił też 16-osobowej grupie odbywanie kursów zawodowych i językowych.

Zwieńczeniem spotkania były podziękowania dla organizatorów praktyk oraz dyrekcji szkoły.

 

Tekst p. E. Bogaczyk ; zdjęcia wykonały: Karolina Murzańska i Justyna Wilkus z kl. III FL