5. listopada 2019 r. odbył się etap szkolny konkursu matematycznego „Matematyka w technice dla technika”. W konkursie wzięło udział 11 osób z klas czwartych technikum. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów technicznych szkół ponadgimnazjalnych.

Opiekunami uczestników byli nauczyciele uczący matematyki w klasach maturalnych.

 Notka p. M. Leśniowska-Pabian, zdjęcia M. Giełczyńska i M. Leśniowska-Pabian.