25 listopada 2019 r. w auli szkoły odbyło się spotkanie z p. Grzegorzem Czerwickim w ramach Kampanii „Biała Wstążka” obchodzonej w dniach 25 listopada do 10 grudnia bieżącego roku. Jest to przedsięwzięcie, które ma na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet i organizowane jest w ponad 60 krajach w tym w Polsce. Animatorem kampanii jest Ogólnoświatowy Ruch Mężczyzn Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy Wobec Kobiet.

 

Tekst p. E. Bogaczyk. Zdjęcia Emilia Błęka z kl. I FL.