29. listopada 2019 r. uczniowie klasy IV TI obejrzeli wystawę Jana Jubaala Wasińskiego „Mundi  Curiosa” w Galerii BWA „Jatki”. Postać artysty przybliżyła młodzieży p. Anna Dziubas (kierownik galerii) opowiadając i wyświetlając nagrane fragmenty wywiadu z malarzem.
Wystawione prace intrygowały rozmiarami, ale też sposobem kreowania świata, pomysłowością ujęcia tematu. Następnie uczniowie doskonalili umiejętności  opisu i interpretacji dzieł ikonicznych. Niektórzy świetnie radzili sobie z analizą wybranych obrazów. Choć czasu nie było zbyt wiele kilku naszych informatyków naprawiło w galerii komputer.

 Uczniowie do Galerii BWA „Jatki” udali się pod opieką p. E. Bogaczyk.

Jan Jubaal Wsiński - malarz rysownik; ukończył Wydział Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, w tejże uczelni uzyskał tytuł doktora. Pracę artysty łączy z pracą wykładowcy na wspomnianej akademii. Zajmuje się malarstwem, grafiką, rysunkiem oraz sztuką instalacji. Tworzy w konwencji Extended Paiting. W swojej twórczości śledzi fenomen powstawania mitów, legend i symboli. Próbuje uchwycić momenty, w których doświadczenie zewnętrznej rzeczywistości  przechodzi przez filtr ludzkiej wyobraźni, rodząc nowe znaczenia i mnożąc konteksty. Zachwyca się sztuką dawną, fascynuje mitologiami, legendami, ludowymi podaniami różnych kultur.
Wystawa
„Mundi  Curiosa” jest surrealistyczną podróżą przez krajobrazy ludzkiej jaźni, wszechświat rozmaitych stanów emocjonalnych. Jest też refleksją nad cudownością i dramatem ludzkiej egzystencji. Łączy w sobie elementy ze świata alchemii, astronomii, astrologii podszywając prace wieloznacznością.

Tekst i zdjęcia p. E. Bogaczyk.