Martyna Lizak z II MR i Dawid Bafia z II FL reprezentowali naszą szkołę w 44 konkursie Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia-Florka. Rejonowe eliminacje zorganizowało Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu 13 stycznia 2020 r., a występy poddano ocenie jury w składzie: p. Wanda Szado-Kudasik oraz p. Anna Mlekodaj. Celem przeglądu jest krzewienie piękna gwary regionu.

Tekst i zdjęcia - p. J. Fryźlewicz-Luberda.