Od 11 sierpnia 2020 r. można odbierać wyniki egzaminu maturalnego. Odbiór wyników – w sekretariacie od godz. 9.00 do godz.14.00.
W przypadku braku możliwości osobistego odbioru informacji, prosimy skorzystać z formularza upoważnienia, umieszczonego na szkolnej stronie internetowej (zakładka: uczniowie, egzamin maturalny).
Maturzysta, który nie zdał egzaminu z jednego przedmiotu, może przystąpić do egzaminu w terminie poprawkowym, pod warunkiem złożenia do dnia 14 sierpnia 2020 r. oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu ( załącznik nr 7 – na stronie www.oke.krakow.pl – egzamin maturalny –organizacja -  załącznik do informacji o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020).