W czasie ferii zimowych 16 nauczycieli z Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu podczas tygodniowego pobytu na Malcie doskonaliło swoje kompetencje językowe w zakresie komunikacji w języku angielskim. Szkolenie i pobyt w ramach projektu: „Granice języka - granicami świata” sfinansowane zostało środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej.

Przedmiotem projektu była organizacja tygodniowych wyjazdów szkoleniowych obejmujących:
- „English Language Development for Teachers with the Elements of Content and Language Integrated Learning (CLIL)” - kurs języka angielskiego z elementami CLIL dla 9 nauczycieli przedmiotów zawodowych - szkolenie językowe mające na celu równomierne rozwinięcie kompetencji językowych w różnych obszarach tematycznych związanych z pracą zawodową oraz zapoznanie z metodą zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego;
- „English Language Development For Teachers - Effective Communication in Practice” - kurs języka angielskiego dla 5 nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących - szkolenie językowe, którego celem było równomierne rozwinięcie kompetencji językowych w różnych obszarach tematycznych związanych z pracą zawodową;
- „Business English For English Teachers” - kurs języka angielskiego zawodowego dla 2 nauczycieli języka angielskiego - szkolenie rozwijające słownictwo, struktury i metody nauczania stosowane w języku angielskim zawodowym.

W intensywne kursy językowe powiązane był z poznawaniem kultury, historii, geografii, systemu szkolnictwa europejskiego - w tym Malty, a wszystko to poprzez wprowadzanie innowacyjnych metod nauczania oraz elementów metody zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego (CLIL).

Nauczyciele zostali podzieleni na dwie grupy, z których każda modelowała program pobytu stosownie do potrzeb. Szczególne cenne okazały się zajęcia wyjazdowe – zwiedzanie stolicy Malty – Valletty z licencjonowanym przewodnikiem anglojęzycznym, rejsy połączone z wykładami dotyczącymi topografii, historii oraz kultury (m. in. wzdłuż wybrzeży Malty oraz na Gozo i Comino), a także wyjazd do Rabatu (dawnej stolicy Malty) i Mdiny (miasta ciszy) – które przybliżyły duchowy i religijny wymiar tych miejsc silnie związanych z osobą św. Pawła.

Każdy z uczestników doskonaląc swe umiejętności niewątpliwie będzie miał okazję zaszczepić zdobytą wiedzę i umiejętności na gruncie szkolnym, co w rozwijającym się świecie uatrakcyjni ofertę edukacyjną Sokoła. Pozyskane kontakty z zagranicznymi partnerami pomogą w rozwoju ZS 1, co otwiera proces dydaktyczny i wychowawczy na nowe możliwości stwarzane przez Europę i świat.

Koordynatorem projektu była p. Aldona Wielgos-Truty.
W szkoleniu uczestniczyli nauczyciele języków obcych: p. Agnieszka Bryniarska, p. Barbara Giacomini-Rybczyńska, p. Aldona Wielgos-Truty, nauczyciele przedmiotów zawodowych p. Michał Bachulski, p. Marek Ciężobka, p. Grzegorz Józefczyk, p. Maria Giełczyńska, p. Anna Koczur, p. Bogumiła Podkanowicz, p. Agata Stramek,, p. Alicja Wójtowicz oraz nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących p. Elżbieta Bogaczyk, p. Joanna Fryźlewicz- Luberda, p. Joanna Kapel, Stanisława Oleś-Józefczyk i p. Anna Ryś.

Tekst p. E. Bogaczyk, zdjęcia uczestnicy kursu.