„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”

                                                                                                                                                                                        Wisława Szymborska

 

Biblioteka Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Orkana zajmuje pomieszczenia, które tworzą niepowtarzalny klimat. Regały z książkami formują zakamarki, dzięki czemu czytelniku możesz stać się poszukiwaczem i odkrywcą ciekawej książki. A jest w czym wybierać, bo zbiory biblioteki liczą 15 949 woluminów.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
W CZASIE PANDEMII  COVID-19

  1. Wejść do biblioteki można jedynie mając usta i nos zasłonięte maseczką;

  2. Po wejściu należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie płynem znajdującym się na stoliku przy wejściu do pomieszczenia bibliotecznego;

  3. Jednorazowo w bibliotece może przebywać tylko jedna osoba;

  4. Czytelnik czeka na zewnątrz biblioteki i wchodzi jedynie na wezwanie bibliotekarza, w sytuacji gdy inny uczeń oddaje książki;

  5. Przebywając w bibliotece należy stosować się do poleceń bibliotekarza, mając na względzie własne bezpieczeństwo;

  6. Biblioteka będzie przyjmować zwroty książek, które będą odłożone do 7 - dniowej kwarantanny, po jej upłynięciu będą znowu udostępniane;

  7. Jeśli doszło do zgubienia książki, czytelnik musi odkupić tekst o tym samym tytule;

  8. Czasowo ogranicza się funkcjonowanie czytelni.

Czytelniku jeśli masz objawy zakażenia korona wirusem, odłóż wizytę w bibliotece szkolnej i

zadzwoń: 800 190 590

Jest to numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem

W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie zostanie wpuszczona na teren biblioteki.

 

Godziny pracy biblioteki – wrzesień 2021

 

Poniedziałek     900 – 1100 

             1145 – 1330   

             1330 –1530   

                                                       

Wtorek              905 – 1010

            1055 – 1330

            1415 – 1530    

                           

Środa                900 – 1145

            1235 –1330

            1415 – 1535    

                                    

Czwartek         805 – 910

           1055 – 1150

           1330 –15.00

                                    

Piątek              800 –1150

           1415 –15.25                                                  

Lektury szkolne dostępne w całości na stronie - https://wolnelektury.pl/