„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”

                                                                                                                                                                                        Wisława Szymborska

 

Biblioteka Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Orkana zajmuje pomieszczenia, które tworzą niepowtarzalny klimat. Regały z książkami formują zakamarki, dzięki czemu czytelniku możesz stać się poszukiwaczem i odkrywcą ciekawej książki. A jest w czym wybierać, bo zbiory biblioteki liczą 15 949 woluminów.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
W CZASIE PANDEMII  COVID-19

  1. Wejść do biblioteki można jedynie mając usta i nos zasłonięte maseczką;

  2. Po wejściu należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie płynem znajdującym się na stoliku przy wejściu do pomieszczenia bibliotecznego;

  3. Jednorazowo w bibliotece może przebywać tylko jedna osoba;

  4. Czytelnik czeka na zewnątrz biblioteki i wchodzi jedynie na wezwanie bibliotekarza, w sytuacji gdy inny uczeń oddaje książki;

  5. Przebywając w bibliotece należy stosować się do poleceń bibliotekarza, mając na względzie własne bezpieczeństwo;

  6. Biblioteka będzie przyjmować zwroty książek, które będą odłożone do 7 - dniowej kwarantanny, po jej upłynięciu będą znowu udostępniane;

  7. Jeśli doszło do zgubienia książki, czytelnik musi odkupić tekst o tym samym tytule;

  8. Czasowo ogranicza się funkcjonowanie czytelni.

Czytelniku jeśli masz objawy zakażenia korona wirusem, odłóż wizytę w bibliotece szkolnej i

zadzwoń: 800 190 590

Jest to numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem

W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie zostanie wpuszczona na teren biblioteki.

 

Godziny otwarcia biblioteki od  24 maja 2021 do 6 czerwca

Poniedziałek  7.30 -11.00 i 12.35 – 14. 20

Wtorek  7.30- 16.00

Środa 7.30 -15.00

Czwartek 7.30 – 10.00 i 11.00- 15.30

Piątek 7.30 – 10.10 i 11.45 - 15.00

 

E. Bogaczyk

Poniedziałek 7.30 -11.00 i 12.35 – 14. 20

Wtorek  7.30-11.50 i 12.35 -16.00

Środa 7.30- 15.00

Czwartek 7.30 – 10.00 i 11.00- 15.30

Piątek 7.30-10.10 i 11.45 -15.00 

 

J. Kapel

Wtorek  08.45- 14.30

Środa 08.45-14.00

 

Lektury szkolne dostępne w całości na stronie - https://wolnelektury.pl/