„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”

                                                                                                                                                                                        Wisława Szymborska

 

Biblioteka Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Orkana zajmuje pomieszczenia, które tworzą niepowtarzalny klimat. Regały z książkami formują zakamarki, dzięki czemu czytelniku możesz stać się poszukiwaczem i odkrywcą ciekawej książki. A jest w czym wybierać, bo zbiory biblioteki liczą 15 949 woluminów.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
W CZASIE EPIDEMII  COVID-19

  1. Wejść do biblioteki można jedynie mając usta i nos zasłonięte maseczką;

  2. Po wejściu należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie płynem znajdującym się na stoliku przy wejściu do pomieszczenia bibliotecznego;

  3. Jednorazowo w bibliotece może przebywać tylko jedna osoba;

  4. Czytelnik czeka na zewnątrz biblioteki i wchodzi jedynie na wezwanie bibliotekarza, w sytuacji gdy inny uczeń oddaje książki;

  5. Przebywając w bibliotece należy stosować się do poleceń bibliotekarza, mając na względzie własne bezpieczeństwo;

  6. Zawiesza się wypożyczanie książek i działanie czytelni do końca roku szkolnego 2019/2020;

  7. Biblioteka będzie przyjmować jedynie zwroty książek, godziny dostępności biblioteki dla czytelników zostaną ograniczone, szczegółowy harmonogram przesłany zostanie za pomocą dziennika elektronicznego;

  8. Jeśli doszło do zgubienia książki, czytelnik musi odkupić tekst o tym samym tytule;

Czytelniku jeśli masz objawy zakażenia korona wirusem, odłóż wizytę w bibliotece szkolnej i

zadzwoń: 800 190 590

Jest to numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem

W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie zostanie wpuszczona na teren biblioteki.

 

 

Godziny otwarcia biblioteki DLA UCZNIÓW - PRZYJMOWANIE ZWROTÓW KSIĄŻEK:

Poniedziałek    1.06 - 13.30 - 15.30

Wtorek   2.06 -    13.30 - 15.30             

Środa     3.06 - 13.30 - 15.30         

Czwartek     -       

Piątek       -  

      Poniedziałek    8.06 - 12.00 - 13.30

Środa     17.06 - 13.30 - 15.30

       Czwartek  18.06 -    13.30 - 15.30   

 

 

Lektury szkolne dostępne w całości na stronie - https://wolnelektury.pl/