Samorządu Uczniowskiego 2018/2019 to:


Przewodniczący - Tomasz Mikołajczyk z kl. III TI,
Zastępca przewodniczącego - Grzegorz Mroszczak z kl. III RL,
Sekretarz - Adrian Klamerus z kl. III GI, 

Opiekunowie SU:

mgr Marek Regiec

mgr Edyta Czubiak-Nykaza

Aktualności dotyczące działalności Samorządu Uczniowskiego na:

fanpage samorządu