W konkursie Fizycznym „Lwiątko” wzięli udział uczniowie z klas I TI i I GI (10 osób). Uczestnicy musieli wykonać tzw. zadania zamknięte o różnym stopniu trudności (na poziomie 1. klasy szkoły ponadgimnazjalnej). Życzymy wspaniałych wyników!

Organizacją konkursu w naszej szkole zajęła się prof. Maria Giełczyńska.

Konkurs „LEVENIA” – „Lwiątko” organizowany jest od 2001 roku z inicjatywy Lwowskiego Liceum  Matematyczno-Fizycznego (Ukraina). Od 2003 roku ma swą polską edycję.

Patronat Honorowy nad „Lwiątkiem” objął Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

„Lwiątko” w zamierzeniu organizatorów to przedsięwzięcie, które ma być skuteczną motywacją dla uczniów do zdobywania wiedzy z zakresu fizyki.

Więcej o konkursie na stronie http://www.lwiatko.org/