Dyrektor

mgr inż. Grzegorz Józefczyk

Wicedyrektor

mgr Anna Głąbińska

Kierownik szkolenia praktycznego

mgr Barbara Gajewska

Z-ca kierownika szkolenia praktycznego mgr Michał Pawłowski
   

Pedagog

 

mgr Anna Bachulska

mgr Maria Rzadkosz

   

Biblioteka

mgr Elżbieta Bogaczyk

   

Religia

 

mgr Maciej Rogalski

mgr Iwona Warpecha

   

Język polski

 

 

 

mgr Joanna Fryźlewicz-Luberda

mgr Joanna Kapel

mgr Krzysztof Żebrowski

   

Język angielski

 

 

mgr Barbara Giacomini-Rybczyńska

mgr Dariusz Klich

lic. Katarzyna Kozak

lic. Dominika Mojszczak

mgr Aldona Wielgos-Truty

   

Język niemiecki

 

mgr Agnieszka Bryniarska

mgr Krystyna Ziemka

   

Matematyka

 

 

mgr Maria Giełczyńska

mgr Magdalena Leśniowska-Pabian
mgr Edyta Nykaza-Czubiak
mgr Krystyna Magiera

mgr inż. Stanisława Oleś-Józefczyk

mgr Monika Tkaczyk
   

Historia

 

mgr Marcin Domaradzki

mgr Joanna Fryźlewicz-Luberda

   
Historia i społeczeństwo mgr Marcin Domaradzki
mgr Joanna Fryźlewicz-Luberda
   

Geografia

 

mgr Anna Głąbińska

mgr Anna Ryś

   

Fizyka

 

mgr Maria Giełczyńska

   

Wiedza o społeczeństwie

mgr Barbara Janik

   

Podstawy przedsiębiorczości

 

mgr Barbara Janik

mgr Anna Ryś

   

Biologia

mgr Krystyna Kaczmarczyk

mgr Anna Stanek
   

Chemia

mgr Anna Stanek

mgr Krystyna Zubek
   

Wychowanie fizyczne

 

 

mgr Dariusz Gajewski
mgr Łukasz Gil

mgr Iwona Najdyhor

mgr Andrzej Nenko

   

Informatyka

 

 

mgr Alicja Wójtowicz

mgr Marek Regiec

mgr Maria Giełczyńska

mgr inż. Marek Ciężobka

mgr inż. Agata Stramek
mgr inż. Jarosław Stański
   

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Anna Głąbińska

   

Wiedza o kulturze

mgr Krzysztof Żebrowski

   

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Maria Rzadkosz

   

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik informatyk

 

 

 

 

 

mgr inż. Marek Ciężobka

mgr inż. Grzegorz Józefczyk

mgr Rafał Opyt

mgr Michał Pawłowski

mgr Marek Regiec

mgr inż. Jarosław Stański

mgr inż. Agata Stramek

mgr Marek Ziemianek
   

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik technologii odzieży oraz technik przemysłu mody

 

mgr Anna Bachulska

mgr Barbara Gajewska

mgr inż. Anna Koczur

mgr Marcela Pietrzak

mgr Bogumiła Podkanowicz

mgr Anna Sowińska

   

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik organizacji reklamy

mgr Barbara Janik

mgr inż. Anna Koczur

mgr Anna Ryś

mgr Anna Sowińska
mgr Anna Stanek
mgr Alicja Wójtowicz
   

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej

mgr inż. Michał Bachulski

Marcin Ożóg

mgr inż. Agata Stramek

mgr Alicja Wójtowicz

lic. Adam Waras
   

Przedmioty zawodowe w zawodzie fototechnik oraz technik fotografii i multimediów

 

 

 

mgr inż. Michał Bachulski

lic. Tadeusz Bącal

mgr Maria Giełczyńska

lic. Dominika Mojszczak

mgr Marcela Pietrzak
mgr inż. Agata Stramek

lic. Adam Waras

mgr Alicja Wójtowicz
   
Przedmioty zawodowe w zawodzie technik logistyk mgr Barbara Janik
mgr inż. Anna Koczur
mgr Paulina Pietrusa-Sobaniak
mgr inż. Małgorzata Ślusarczyk