Dyrektor

mgr inż. Grzegorz Józefczyk

Wicedyrektor

mgr Barbara Gajewska

Wicedyrektor

mgr Iwona Lesner

Kierownik szkolenia praktycznego

mgr Michał Pawłowski

   

Pedagog

 

mgr Anna Bachulska

mgr Anna Głąbińska

mgr Maria Rzadkosz

   

Biblioteka

 

mgr Elżbieta Bogaczyk

mgr Joanna Kapel

   

Religia

 

mgr Maciej Rogalski

ks. dr Piotr Sokołowski

   

Język polski

 

 

 

mgr Joanna Fryźlewicz-Luberda

mgr Joanna Kapel

mgr Krzysztof Żebrowski

   

Filozofia

mgr Emilia Łukaszka

   

Język angielski

 

 

mgr Barbara Giacomini-Rybczyńska

mgr Paulina Grzęda

mgr Dariusz Klich

mgr Katarzyna Kozak

mgr Dominika Mojszczak

mgr Aldona Wielgos-Truty

   

Język niemiecki

 

mgr Agnieszka Bryniarska

mgr Iwona Lesner

mgr Krystyna Ziemka

   

Matematyka

 

 

mgr Maria Giełczyńska

mgr Magdalena Leśniowska-Pabian

mgr Edyta Czubiak-Nykaza

mgr inż. Stanisława Oleś-Józefczyk

   

Historia

 

mgr Marcin Domaradzki

mgr Joanna Fryźlewicz-Luberda

   
Historia i społeczeństwo

mgr Marcin Domaradzki

mgr Joanna Fryźlewicz-Luberda

mgr Barbara Janik

   

Geografia

 

mgr Anna Głąbińska

mgr Anna Ryś

 Fizyka

mgr Maria Giełczyńska

mgr Zbigniew Kopeć

   

Wiedza o społeczeństwie

mgr Barbara Janik

   

Podstawy przedsiębiorczości

 

mgr Barbara Janik

mgr Anna Ryś

   

Biologia

 mgr Anna Stanek

   

Chemia

mgr Anna Stanek

   

Wychowanie fizyczne

 

 

mgr Dariusz Gajewski

mgr Łukasz Gil

mgr Paweł Gil

mgr Andrzej Nenko

   

Informatyka

 

 

mgr inż. Marek Ciężobka

mgr Maria Giełczyńska

mgr inż. Grzegorz Józefczyk

mgr Zbigniew Ogórek

mgr Marek Regiec

mgr inż. Jarosław Stański

mgr inż. Agata Stramek

mgr Alicja Wójtowicz

   

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Anna Głąbińska

   

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Maria Rzadkosz

   

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik informatyk

 

 

 

 

 

mgr inż. Michał Bachulski

mgr inż. Marek Ciężobka

mgr inż. Grzegorz Józefczyk

inż. Dawid Kulikowski

mgr inż. Marcin Kuska

Mateusz Leśniowski

inż. Hubert Łapsa

mgr Dariusz Łukasik

mgr Michał Pawłowski

mgr Marek Regiec

mgr inż. Jarosław Stański

mgr inż. Agata Stramek

   

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik przemysłu mody

 

mgr Anna Bachulska

mgr Barbara Gajewska

mgr Monika Gierat

mgr inż. Anna Koczur

mgr Marcela Pietrzak

mgr Bogumiła Podkanowicz

mgr Anna Sowińska

   

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik reklamy oraz technik organizacji reklamy

mgr Barbara Janik

mgr inż. Anna Koczur

mgr Emilia Łukaszka

mgr Anna Ryś

mgr Anna Sowińska

mgr Anna Stanek

mgr Alicja Wójtowicz

   

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej

mgr inż. Michał Bachulski

mgr inż. Marek Ciężobka

Sebastian Kuska

mgr Emilia Łukaszka

mgr inż. Agata Stramek

lic. Adam Waras 

mgr Alicja Wójtowicz

   

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik fotografii i multimediów

 

 

 

lic. Tadeusz Bącal

mgr Maria Giełczyńska

mgr Marcela Pietrzak

mgr inż. Jarosław Stański

mgr inż. Agata Stramek

mgr Tadeusz Śmiałkowski

mgr Alicja Wójtowicz

   
 Przedmioty zawodowe w zawodzie technik programista 

mgr inż. Michał Bachulski

mgr inż. Marek Ciężobka

Mateusz Leśniowski

mgr Dariusz Łukasik

mgr Zbigniew Ogórek

mgr inż. Jarosław Stański

   
Przedmioty zawodowe w zawodzie technik logistyk

mgr inż. Anna Koczur

mgr Paulina Pietrusa-Sobaniak

mgr inż. Małgorzata Ślusarczyk