Przedmioty zawodowe w zawodzie technik logistyk

mgr inż. Anna Koczur

Dyrektor

mgr inż. Grzegorz Józefczyk

Wicedyrektor

mgr Barbara Gajewska

Wicedyrektor

mgr Iwona Lesner

Kierownik szkolenia praktycznego mgr Michał Pawłowski
   

Pedagog

 

mgr Anna Bachulska

mgr Maria Rzadkosz

   

Biblioteka

mgr Elżbieta Bogaczyk

   

Religia

 

mgr Maciej Rogalski

ks. dr Piotr Sokołowski

   

Język polski

 

 

 

mgr Joanna Fryźlewicz-Luberda

mgr Joanna Kapel

mgr Krzysztof Żebrowski

   

Język angielski

 

 

mgr Barbara Giacomini-Rybczyńska

mgr Paulina Grzęda

mgr Dariusz Klich

mgr Katarzyna Kozak

mgr Maria Małecka

mgr Dominika Mojszczak

mgr Aldona Wielgos-Truty

   

Język niemiecki

 

mgr Agnieszka Bryniarska

mgr Iwona Lesner

mgr Krystyna Ziemka

   

Matematyka

 

 

mgr Maria Giełczyńska

mgr Magdalena Leśniowska-Pabian

mgr Edyta Czubiak-Nykaza

mgr inż. Stanisława Oleś-Józefczyk

   

Historia

 

mgr Marcin Domaradzki

mgr Joanna Fryźlewicz-Luberda

   
Historia i społeczeństwo mgr Marcin Domaradzki
mgr Joanna Fryźlewicz-Luberda
   

Geografia

 

mgr Anna Głąbińska

mgr Anna Ryś

   

Fizyka

mgr Maria Giełczyńska

   

Wiedza o społeczeństwie

mgr Barbara Janik

   

Podstawy przedsiębiorczości

 

mgr Barbara Janik

mgr Anna Ryś

   

Biologia

 mgr Anna Stanek
   

Chemia

mgr Anna Stanek

   

Wychowanie fizyczne

 

 

mgr Dariusz Gajewski

mgr Łukasz Gil

mgr Paweł Gil

mgr Andrzej Nenko

   

Informatyka

 

 

mgr Alicja Wójtowicz

mgr Marek Regiec

mgr Maria Giełczyńska

mgr inż. Marek Ciężobka

mgr inż. Agata Stramek

mgr inż. Jarosław Stański

   

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Anna Głąbińska

   

Wiedza o kulturze

mgr Krzysztof Żebrowski

   

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Maria Rzadkosz

   

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik informatyk

 

 

 

 

 

mgr inż. Marek Ciężobka

mgr inż. Marcin Kuska

mgr Michał Bachulski

mgr Michał Pawłowski

mgr Marek Regiec

mgr inż. Jarosław Stański

mgr inż. Agata Stramek

Mateusz Leśniowski

   

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik przemysłu mody

 

mgr Anna Bachulska

mgr Barbara Gajewska

mgr inż. Anna Koczur

mgr Marcela Pietrzak

mgr Bogumiła Podkanowicz

mgr Anna Sowińska

Wiesława Reka

   

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik organizacji reklamy oraz w zawodzie technik reklamy

mgr Barbara Janik

mgr inż. Anna Koczur

mgr Anna Ryś

mgr Anna Sowińska

mgr Anna Stanek

mgr Alicja Wójtowicz

   

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej

mgr Emilia Łukaszka

Marcin Ożóg

mgr inż. Agata Stramek

mgr Alicja Wójtowicz

lic. Adam Waras

Sebastian Kuska

   

Przedmioty zawodowe w zawodzie fototechnik oraz technik fotografii i multimediów

 

 

 

lic. Tadeusz Bącal

mgr Maria Giełczyńska

mgr Marcela Pietrzak

mgr inż. Agata Stramek

mgr Tadeusz Śmiałkowski

mgr Alicja Wójtowicz

   
Przedmioty zawodowe w zawodzie technik programista   
 

mgr inż. Michał Bachulski

mgr inż. Marek Ciężobka

Mateusz Leśniowski

mgr inż. Jarosław Stański

   
Przedmioty zawodowe w zawodzie technik logistyk

mgr Paulina Pietrusa - Sobaniak

 

mgr inż Małgorzta Ślusarczyk