Z uwagi na wprowadzone obostrzenia pandemiczne możliwość organizacji dni otwartych w naszej szkole została zawieszona co najmniej do dnia 9 kwietnia 2021 roku. Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji oraz kierunków kształcenia znajdują się w zakładce Dla kandydatów.