W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz naszą politykę cookies.

Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu

Logo projektu

W latach 2017 – 2022 Zespół Szkół nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu uczestniczy w realizacji projektów pod nazwą „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim” oraz „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej w powiecie nowotarskim” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dzięki działalności centrów możliwe jest rozwijanie umiejętności praktycznych i zdobywanie przez uczniów doświadczenia zawodowego bezpośrednio u pracodawcy – poprzez np. staże u pracodawców. W ramach dofinansowanych projektów możliwe staje się również nabywanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów – zarówno w branżach kluczowych z punktu widzenia małopolskiej gospodarki, w branżach w których występują problemy z rekrutacją wykwalifikowanych pracowników, jak i w branżach związanych z tzw. inteligentnymi specjalizacjami. Możliwy jest także zakup nowoczesnego sprzętu i materiałów dydaktycznych, w celu stworzenia warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej. Nauczyciele oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu mogą skorzystać z możliwości rozwoju swoich kompetencji zawodowych – np. w zakresie nauczania zawodów deficytowych w regionie. Wsparciem zostają dodatkowo objęte te projekty, które zakładają zwiększenie udziału młodzieży ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami, w edukacji zawodowej, a także dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych. Umożliwiono również realizację działań, które pozwolą na wdrożenie nowych, innowacyjnych form kształcenia zawodowego oraz pomoc stypendialną dla uczniów lub słuchaczy szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych.

Formy wsparcia dostępne dla uczniów kształcących się w branży administracyjno-usługowej w roku 2022

Dokumenty rekrutacyjne: 

L.p.

Forma wsparcia

 Planowany termin realizacji

 Termin rekrutacji

 Uwagi

1.

Rysunek żurnalowy

 luty-czerwiec

 luty

Miejsce realizacji: ZS1 NT

Oznaczenie grupy:    ZS1/AU/kurs/1/2022

2.

Fotografia reklamowa w pracy fototechnika

  luty-czerwiec

  luty

Miejsce realizacji: ZS1 NT

Oznaczenie grupy:    ZS1/AU/kurs/2/2022

3.

Wirtualne laboratorium logistyki

 luty-czerwiec

  luty

Miejsce realizacji: ZS1 NT

Oznaczenie grupy: ZS1/AU/kurs/3/2022

4.

Doradztwo zawodowe

luty-czerwiec

luty

Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/AU/doradztwo/2022

5.

Obsługa urządzeń fototechnicznych

luty-czerwiec

luty

Miejsce realizacji: ZS1 NT

Oznaczenie grupy: ZS1/AU/kurs/4/2022

6.

Wizyta zawodoznawcza do drukarni dla uczniów zawodu technik cyfrowych procesów graficznych (obecnie technik grafiki i poligrafii cyfrowej)

luty-czerwiec

 luty-marzec

Miejsce realizacji: ZS1 NT

Oznaczenie grupy: ZS1/AU/wizyta-1/2022

7.

Wizyta zawodoznawcza do centrów logistycznych dla uczniów zawodu technik logistyk

marzec-czerwiec

 luty-marzec

Miejsce realizacji: ZS1 NT

Oznaczenie grupy: ZS1/AU/wizyta-2/2022

8.

Warsztaty na uczelni wyższej

marzec-czerwiec

luty-marzec

Miejsce realizacji: ZS1 NT

Oznaczenie grupy: ZS1/AU/wizyta-3/2022

9.

Wizyta zawodoznawcza do portu lotniczego dla uczniów zawodu technik logistyk

marzec-czerwiec

luty-marzec

Miejsce realizacji: ZS1 NT

Oznaczenie grupy: ZS1/AU/wizyta-4/2022

10.

Wizyta zawodoznawcza do zakładów i muzeum związanych z przemysłem odzieżowym dla uczniów zawodu technik technologii odzieży

marzec-czerwiec

luty-marzec

Miejsce realizacji: ZS1 NT

Oznaczenie grupy: ZS1/AU/wizyta-5/2022

11.

Wizyta zawodoznawcza do studia nagrań telewizji oraz wydawnictwa dla uczniów zawodów technik cyfrowych procesów graficznych oraz technik organizacji reklamy

marzec-czerwiec

luty-marzec

 Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/AU/wizyta-6/2022

Inne formy wsparcia będą sukcesywnie zamieszczane w powyższej tabeli.

Oznaczenia miejsca realizacji: ZS1 NT - Zespół Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu, ZSE NT - Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu


Formy wsparcia dostępne dla uczniów kształcących się w branży elektryczno-elektronicznej w roku 2022

Dokumenty rekrutacyjne: 

L.p.

Forma wsparcia

 Planowany termin realizacji

 Termin rekrutacji

 Uwagi

1.

 Serwisowanie i konfiguracja urządzeń komputerowych oraz systemów operacyjnych

 luty-czerwiec

 luty

Miejsce realizacji: ZS1 NT

Oznaczenie grupy: ZS1/EE/kurs/1/2022

2.

Konfiguracja urządzeń sieciowych

luty-czerwiec

luty

Miejsce realizacji: ZS1 NT
Oznaczenie grupy: ZS1/EE/kurs/2/2022

3.

Wizyta zawodoznawcza

marzec-czerwiec

luty

Miejsce realizacji: ZS1 NT
Oznaczenie grupy: ZS1/EE/wizyta-1/2022

4.

Wizyta zawodoznawcza

marzec-czerwiec

luty

Miejsce realizacji: ZS1 NT
Oznaczenie grupy: ZS1/EE/wizyta-2/2022

5.

Doradztwo zawodowe

kwiecień-czerwiec

marzec

Miejsce realizacji: ZS RZ
Oznaczenie grupy: ZSRZ/EE/doradztwo/2022

6.

Programowanie aplikacji internetowych (zajęcia wyrównawcze)

kwiecień-czerwiec

marzec

Miejsce realizacji: ZS RZ
Oznaczenie grupy: ZSRZ/EE/kurs/1/2022

7.

Administrator systemami serwerowymi Windows i Linux

kwiecień-czerwiec

marzec

Miejsce realizacji: ZS RZ
Oznaczenie grupy: ZSRZ/EE/kurs/2/2022

8.

Projektant, monter i administrator sieci komputerowych

kwiecień-czerwiec

marzec

Miejsce realizacji: ZS RZ
Oznaczenie grupy: ZSRZ/EE/kurs/3//2022

9.

Projektant i administrator stron internetowych z modułem SEO i e-marketingu

kwiecień-czerwiec

marzec

Miejsce realizacji: ZS RZ
Oznaczenie grupy: ZSRZ/EE/kurs/4/2022

 Inne formy wsparcia będą sukcesywnie zamieszczane w powyższej tabeli.

Oznaczenia miejsca realizacji: ZS1 NT - Zespół Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu, ZSTiP - Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu, ZS RZ - Zespół Szkół w Rabce Zdroju.