W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz naszą politykę cookies.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

SPRAWOZDANIE z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w Zespole Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu

Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu w 2023 r. uczestniczył w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 uchwalonym przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce. Całkowity koszt programu dla Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Nowym Targu wyniósł 15 000,00 zł. Kwota przyznanego wsparcia : 12 000,00 zł, a wkładu własnego to 3 000,00 zł. Całość przyznanej kwoty przeznaczono na zakup 641 książek, w tym lektur   445 egzemplarzy, co stanowi 69 % zakupionych tekstów. I te najczęściej były wypożyczane przez młodzież. Inne dane statystyczne: 609 uczniów jest uprawnionych do korzystania z biblioteki, aktywnymi czytelnikami jest 308, co stanowi 50,7%. Udostępnione książki zakupione w ramach z NPRC stanowią 9 % wypożyczeń.

Przykłady zakupionych nowości do biblioteki (poza lekturami): Tadeusz Bart „Śmierć głośna, śmierć cicha”, praca zbiorowa, Oto sztuka polskiego plakatu, Fiodor Dostojewski, „Wspomnienia z martwego domu”, Umberto Eco „Cmentarz w Pradze”, Yuval Noah Harari „21 lekcji na XXI wiek”, ”Niepowstrzymani”, Camilla Läckberg „Mentalista”, Terry Pratchett „Pasterska korona”, Michał Rusinek „Pypcie na języku”, Tadeusz Sobolewski „Człowiek Miron”, opracowania i książki historyczne autorstwa Sławomira Kopera: „Blaski i cienie II Rzeczpospolitej”, „Jagiellonowie - złoty wiek”, „Nobliści- skandaliści”, „Historyczne archiwum X”.

Działania, które zostały podjęte w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025 Priorytet 3:

 

I Zasięgnięcie opinii w sprawie zakupu książek:

Pierwszym etapem realizacji NPRC była diagnoza środowiska szkolnego oraz konsultacje z bibliotekarzami z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu w zakresie zainteresowań i potrzeb czytelniczych. W bibliotece szkolnej sporządzono Listę życzeń książek, które chętnie wypożyczyliby uczniowie do poczytania. Ponadto, przy wyborze książek pomocna była analiza potrzeb lekturowych – konsultacje z polonistami ZS 1 i recenzji książkowych zamieszczonych w księgarniach internetowych.

Na podstawie takiej diagnozy stworzona została lista książek, które znalazły się na liście zakupów do biblioteki Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Targu.

II Podjęcie współpracy z bibliotekami publicznymi:

1. planowanie zakupów książek,

2. włączanie się w akcje promujące czytelnictwo (Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim – akcja bicia rekordu „Przerwana czytanie”).

III Działania promujące i wspierające rozwój czytelnictwa wśród młodzieży Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Targu:

1. Promocja czytelnictwa wśród uczniów – akcja informacyjna dla rodziców w bibliotece szkolnej.

2. Bookcrossing - w celu popularyzacji czytelnictwa wykorzystano bookcrossing. Akcja ta ma za zadnie dzielenie się już przeczytanymi książkami, a prowadzona jest w ZS1 od wielu lat. Drugie życie dla książki to też akcja przynosząca korzyści środowisku naturalnemu – książka trafia na półkę bookcrossingową, a nie do kosza. Uczy też dzielenia sią posiadanymi tekstami.

3. „Przerwa na czytanie z Szymborską” - 26 października od godziny 9.05 do 12.10 w szkolnej bibliotece czytaliśmy wybrane utwory naszej noblistki Wisławy Szymborskiej, a wspólna lektura liryków ma stanowiła inspirację do stworzenia ilustracji, które wezmą udział w szkolnym konkursie. 

W czasie "Przerwy na czytanie z Szymborską"  wspaniałe interpretowali głosowo wiersze poetki nasi uczniowie i nauczyciele korzystając z tomików poezji zakupionych w poprzedniej edycji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Plakat reklamujący wydarzenie powstał w pracowni graficznej szkoły.

Biblioteka Zespołu Szkół nr 1 włączyła się w akcję organizowaną przez Bibliotekę Pedagogiczną Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim i była to IV Międzynarodowa edycja VIII Ogólnopolskiej akcji „Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie.

4. Szkolny Konkurs na ilustrację do wierszy Wisławy Szymborskiej „Wywiedzione ze słowa” – uczniowie klas graficznych do wierszy wybranych z tomików poezji zgromadzonych w bibliotece tworzyli graficzne ilustracje pod okiem nauczyciela plastyki i grafiki p. Małgorzaty Traczyk. Efektem jest wystawa prac na korytarzach szkolnych.

5. Kultywowanie tradycji z biblioteką szkolną – „Przerwa na czytanie z Mickiewiczem” pod hasłem: NIECH TAM INNI HALLOWEENY, MY DZIŚ DZIADY OBCHODZIMY!31 października 2023 r. począwszy od długiej przerwy w ramach rokrocznego happeningu czytelniczego pod hasłem: "NIECH TAM INNI HALLOWEENY, MY DZIŚ DZIADY OBCHODZIMY" w bibliotece oraz na korytarzach szkolnych przechodząc w barwnym dziadowskim korowodzie z transparentem czytaliśmy  Dziadów cz. II Adama Mickiewicza. Akcję poprzedziło krótkie przypomnienie obrzędów dziadów w tradycji słowiańskiej.Plakat reklamujący wydarzenie powstał w pracowni graficznej szkoły.

6. Spotkania z pisarzami – już po raz kolejny gościliśmy w murach S1 p. Elżbietę Jachymiak – Miodunkę autorkę książki „Życie kulturalne w małym mieście. Nowy Targ 1918 -1939”.

17 listopada 2023 r. w auli ZS 1 zapoznała ona uczniów klas pierwszych z przeszłością poprzedniego budynku szkoły znajdującego się przy placu Słowackiego 13 - a potocznie zwanego Sokołem. Wyświetliła archiwalne zdjęcia, które obrazowały losy tego okazałego nowotarskiego gmachu. Spotkanie to było też okazją do "historycznego spaceru" po mapie Nowego Targu z przypomnieniem pochodzenia zabytkowych budynków powstałych jeszcze w czasach austro-węgierskich. Prelekcji towarzyszyła refleksja nad koniecznością zachowania historycznego wyglądu naszego miasta.

W prelekcji wykorzystano materiały archiwalne m.in. ze zbiorów Narodowego  Archiwum Cyfrowego i Biblioteki Cyfrowej Polona. A książka autorki jest dostępna w bibliotece szkoły.

7. Akcja „Przerwa na czytanie z Orkanem” - w poniedziałek 27 listopada 2023 w rocznicę urodzin Władysława Orkana utwory Dumaca z Gorców były czytane i recytowane. Tym razem odwiedzający bibliotekę mogli posłuchać na przerwach poezji i opowiadań orkanowych.

8. Akcja wiem więcej o lekturze – wspólne czytanie fragmentów książek omawianychna języku polskim, dyskusje uczniów na temat treści, motywów i interpretacji dzieł.

9. Indywidualne rozmowy, dyskusje z czytelnikami na temat wybranych książek, tendencji w literaturze.

WNIOSKI

Fundusze z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 zostały przez bibliotekę szkolną w pełni wykorzystane. Książki do biblioteki zostały zakupione zgodnie z nakreślonym zapotrzebowaniem. Szczególnie istotne okazało się uzupełnienie księgozbioru Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Targu o lektury omawiane na zajęciach z języka polskiego i te pozycje objęło większość wypożyczeń. Ponadto biblioteka wzbogaciła się o ciekawe książki, co wpłynęło zauważalne na zwiększenie zainteresowania biblioteką i książką. Nowości zakupionedo biblioteki to różnorodne książki - często bestsellery, które maja zadanie rozbudzać zainteresowania, poszerzać horyzonty myślowe młodzieży, wpływać na ich wrażenia estetyczne. Są też przyczynkiem do dyskusji na temat ulubionej literatury, zainteresowań czytelniczych jak też promują zainteresowanie książkami, czytelnictwo wśród uczniów.

Program otworzył możliwości do innowacyjnych działań w bibliotece już w poprzedniej edycji, które obecnie są kontynuowane i uzupełniane o nowe propozycje, w które angażują się nie tylko nauczyciele bibliotekarze. Szkoła z pewnością chętnie będzie uczestniczyć w podobnych propozycjach w przyszłości.