W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz naszą politykę cookies.

Deklaracja dostępności Zespołu Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu

Zespół Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2003-10-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-20

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-05
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-06-10
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Grzegorz Józefczyk /Dyrektor placówki/.
 • E-mail: zs1@nowotarski.edu.pl
 • Telefon: +48 185 310 032

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu prowadzącego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ prowadzący: Powiat Nowotarski
 • Adres: ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ
 • E-mail: powiat@nowotarski.pl
 • Telefon: +48 182 661 300

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek jest w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu wyznaczone są dwa miejsce dla postoju dla osób niepełnosprawnych Do szkoły prowadzi dogodny podjazd, bez stopni.Budynek wyposażony jest w windę osobową wraz z komunikatami głosowymi. Pomieszczenia dydaktyczne oraz biurowe  oznaczone są w alfabecie Braille`a, w tym dodatkowo w kontrastowe oznaczenia dla osób niewidomych lub słabowidzących. W budynku, na każdej kondygnacji oraz w szatniach przy sali gimnastycznej, znajdują się toalety z wyposażeniem dla osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia

Nie dotyczy