W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz naszą politykę cookies.

Deklaracja dostępności Zespołu Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu

Zespół Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2003-10-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-20

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-05
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-29
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Grzegorz Józefczyk.
 • E-mail: zs1@nowotarski.edu.pl
 • Telefon: +48 182 662 866

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu prowadzącego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ prowadzący: Powiat Nowotarski
 • Adres: ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ
 • E-mail: powiat@nowotarski.pl
 • Telefon: +48 182 661 300

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Z uwagi na rok budowy budynku - 1908 - brak jest zainstalowanych stałych udogodnień dla osób niepełnosprawnych.  Przewidziana rozbudowa budynku wraz z pełną adaptacją do potrzeb osób niepełnosprawnych została zawieszona z uwagi na wysokie koszty inwestycyjne. W zamian, w przewidywanym terminie, do lipca 2023 powstanie nowa siedziba Zespołu Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu, całkowicie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W obecnie zajmowanym przez szkołę budynku, do pomieszczeń na parterze oraz piętrach prowadzą schody. Szkoła wyposażona jest w schodołaz, który umożliwia dostęp do budynku dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W budynku znajduje się również toaleta w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na parkingu wyznaczone jest miejsce dla postoju dla osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia

W przypadku potrzeby skorzystania ze schodołazu prosimy o informację, dzwoniąc pod numer telefonu +48 182 662 866.