W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz naszą politykę cookies.

Małopolska Chmura Edukacyjna 2022

Logo projektu

Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu w obszarach kształcenia ogólnego: język angielski oraz matematyka

Wartość całkowita projektu:  35 742,14 PLN

Przyznane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna w kwocie: 30 380,81 PLN oraz dotacja celowa z budżetu państwa: 3 574,22 PLN

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest rozwinięcie u uczniów klas II-IV technikum w Zespole Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie matematyki oraz języka angielskiego, a także poprawa wyników egzaminu maturalnego, zwłaszcza na poziomie rozszerzonym z tych przedmiotów.

 ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE:

  • Zajęcia on-line z języka angielskiego
  • Zajęcia koła naukowego z języka angielskiego
  • Zajęcia on-line z matematyki
  • Zajęcia koła naukowego z matematyki.

 REZULTATY:

  • Po zakończeniu realizacji przedmiotowego projektu 32 uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu nabędzie kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne; 
  • W wyniku realizacji przedmiotowego projektu 12 uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu podniesie wiedzę i umiejętności na zajęciach on-line z języka angielskiego;
  • W wyniku realizacji przedmiotowego projektu 4 uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu podniesie wiedzę i umiejętności na zajęciach koła naukowego z języka angielskiego;
  • W wyniku realizacji przedmiotowego projektu 12 uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu podniesie wiedzę i umiejętności na zajęciach on-line z matematyki;
  • W wyniku realizacji przedmiotowego projektu 4 uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu podniesie wiedzę i umiejętności na zajęciach koła naukowego z matematyki.

OKRES REALIZACJI:

12.09.2022 r. – 30.06.2023 r.