W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz naszą politykę cookies.

Konkurs fotograficzny: ŚWIATŁO i CIEŃ 2023

07.03.2023

Zapraszamy do udziału w wewnątrzszkolnym konkursie fotograficznym Światło i cień 2023. Adresatami konkursu są wszyscy uczniowie naszej szkoły.

Plakat konkursu fotograficzne: ŚWIATŁO i CIEŃ 2023

Uczestnik  wykonuje samodzielnie zdjęcia związane z tematem konkursu. Do udziału w konkursie dopuszcza się zdjęcia wykonane różnymi technikami fotograficznymi, czarno-białe lub barwne a także z zastosowaniem technik komputerowych (graficznych).

Zdjęcia należy wysłać w terminie do dnia 15 kwietnia 2023 r. Prace nadesłane lub dostarczone po tym terminie nie będą oceniane.

CEL

Głównym celem konkursu jest rozpowszechnianie wśród uczniów  fotografii jako środka wyrazu artystycznego oraz rozwijanie kreatywności w tworzeniu obrazów fotograficznych oraz kształtowanie wrażliwości artystycznej.

Rozwijanie kompetencji cyfrowych poprzez doskonalenie umiejętności posługiwania się nowoczesnym sprzętem cyfrowym (aparatami fotograficznymi, smartfonami, komputerami oraz programami związanymi z rejestracją i obróbką obrazu). Wykonane zdjęcia mają być wizją artysty, który nie chce odwzorowywać świata takim, jaki jest, ale stara się pokazać go innym swoimi oczami.

OGÓLNE INFORMACJE O KONKURSIE

 • adresatami konkursu są wszyscy uczniowie naszej szkoły;
 • uczestnik konkursu wykonuje samodzielnie zdjęcia związane z tematem konkursu;
 • do udziału w konkursie dopuszcza się zdjęcia wykonane różnymi technikami fotograficznymi, a także z zastosowaniem technik komputerowych (graficznych), czarno-białe lub barwne.

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 • autor fotografii może nadesłać do organizatora konkursu maksymalnie 3 zdjęcia w wersji elektronicznej na adres mailowy zs1.konkursfotograficzny@gmail.com w formacie JPEG - (minimalna rozdzielczość 300 dpi, dłuższy bok nie krótszy niż 3000 pikseli): 
  • każde elektroniczne zgłoszenie musi zawierać następujące dane: imię i nazwisko uczestnika, klasę,​ 
  • nadesłane zdjęcia powinny zostać nazwane wg schematu:  – klasa_imię_nazwisko_nr_zdjęcia.jpg,
  • pisemne oświadczenie rodziców w przypadku osób niepełnoletnich (załącznik NR 1) o samodzielnym wykonaniu zdjęć i zgodę na ich przetwarzanie i publikowanie - w przypadku uczestników pełnoletnich ( załącznik NR 2)
  • uczestnicy dostarczają oświadczenia nauczycielom prowadzącym zajęcia z rejestracji obrazu – Marcela Pietrzak, Tadeusz Śmiałkowski
  • jury nie będzie oceniać prac nie spełniających warunków podanych w regulaminie.

TERMIN KONKURSU

Zdjęcia należy wysłać w terminie do dnia 15 kwietnia 2023 r. Prace nadesłane lub dostarczone po tym terminie nie będą oceniane.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Lista laureatów zostanie opublikowana w dniu 29 kwietnia 2023 r. na stronie internetowej Zespołu Szkół nr1.

OCENA KONKURSU

Zadaniem jury będzie wyłonienie laureatów konkursu poprzez ocenę nadesłanych prac pod kątem sposobu przedstawienia tematyki konkursu oraz wartości artystycznej fotogramów.

 • komisja przyzna I, II i III miejsce w konkursie oraz wyróżnienia;
 • nagrodzone prace zostaną wydrukowane w formacie A3 lub większym i wyeksponowane na terenie ZS1NT;
 • decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne;
 • nie przewiduje się od nich żadnych odwołań;
 • organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich;
 • organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnego prezentowania i publikacji fotografii w celach związanych z rozstrzygnięciem i promocją konkursu w formie wystawy prac pokonkursowych oraz informacji i prezentacji zdjęć na stronach internetowych Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Targu.

 

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu